BARWIENIE ROZMAZÓW

Stosowane sposoby barwienia rozmazów różnią się, w zależności od ich przeznaczenia. W celu ustalenia rozpoznania cytohormonalnego stosuje się barwienie sposobem Papanicolaou lub Shorra oraz rozmaite odmiany tych sposobów.

Barwienia metodami Papanicolaou i Shorra oraz May-Griinwald-Giemsy stosuje się dla ustalenia rodzaju zmiany na szyjce macicy, jak również wykrycia zmian rakowych. Niektórzy autorzy stosują różne odmiany bar­wienia klasycznego z hematoksyliną-eozyną.

Badanie rozmazów w świetle fluorescencyjnym jest korzystne, według von Bertalanffi, dla selekcji przypadków podejrzanych w kierunku nowo­tworu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.