BIOPSJA ZA POMOCĄ WYCIĘCIA

Biopsja przez wycięcie skrawka jest najczęściej stosowanym sposobem w obrębie szyjki macicy. Za pomocą ostrego skalpela lub nożyczek po­biera się z szyjki macicy skrawek w kształcie ostrosłupa, o wyżej podanych rozmiarach. Szyjkę należy w zasadzie znieczulić; dla uniknięcia krwawie­nia stosuje się odpowiednie środki.

Biopsji przez uszczknięcie dokonuje się za pomocą odpowiedniego na­rzędzia, zwanego biotomem, umożliwiającego pobranie wycinka jednym ruchem, co pozwala na uniknięcie znieczulenia. Używa się kleszczyków Faure’a, Douaya lub Schuberta. Pobranie materiału kleszczykami po­zwala na uniknięcie krwawienia. Mogą istnieć trudności w pobraniu skrawka w pewnej odległości od ujścia zewnętrznego, szczególnie gdy jest on mały, przy czym tkanki pobrane mogą być zmiażdżone (jeśli narzędzie nie jest zbyt ostre).

BIOPSJA ZA POMOCĄ WIERCENIA

Biopsję za pomocą wiercenia wykonuje się narzędziem cylindrycznym, o przekroju 5?8 mm, o ostrym zakończeniu, które się ustawia prosto­padle do powierzchni szyjki i wierci się, aż do głębokości 2?3 mm. Usuwa się następnie narzędzie, a podstawę oddzielonego cylindra tkanki ucina się nożyczkami. Ten sposób pobierania jest dobrze znoszony przez chorą, a krwawienie jest minimalne. Miejsce pobrania materiału badaniem kolposkopowym wyznacza się dokładnie. W Rumunii sposób ten był stoso­wany przez Nigrima (1964).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.