WARUNKI POBIERANIA WYDZIELINY POCHWOWEJ

Biopsja endometrialna lub szyjkowa prawie nigdy nie jest możliwa u dziewicy bez uszkodzenia błony dziewiczej, mogą jednak istnieć wska­zania do oceny cytologicznej zaburzeń hormonalnych lub zmian na szyjce. Nie należy w tym celu stosować wziernika, ponieważ nawet jednorazowe wprowadzenie może spowodować niepotrzebne uszkodzenia błony dzie­wiczej. W tych przypadkach należy uciekać się do pobierania ślepego, bądź za pomocą pipety zakończonej gruszką gumową według Papanico­laou, bądź za pomocą tamponów z waty.

Można także użyć metalowej szpatułki o szerokości 0,5 cm lub lepiej szpatułki drewnianej o tych wymiarach. Uwaga pobierającego powinna być zwrócona na skierowanie szpatułki, w miarę możliwości, w kierunku sklepienia tylnego lub bocznego pochwy, a nawet na powierzchnię szyjki; równocześnie należy unikać pobierania materiału z przedniej trzeciej czę­ści pochwy lub z wejścia do pochwy.

Rubenstein i Guterman (1945) używają w tym celu cienkiej rurki szklą- nej lub z materiału plastycznego, którą wprowadzają do szczytu pochwy. Wydzielinę pobiera się przez rurkę za pomocą pętli platynowej, która w ten sposób nie dotyka podczas wyjmowania przedniej ściany pochwy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.