Archive for the ‘Badania cytologiczne’ Category

BADANIE BIOPTYCZNE SZYJKI MACICY

Znaczenie badania histologicznego wycinków pobranych z szyjki ma­cicy wynika z faktu, że tylko w ten sposób można postawić ścisłe rozpo­znanie istniejącej zmiany, szczególnie nowotworowej. Szyjka macicy na­daje się do pobierania z łatwością materiału do badania histologicznego, ilekroć istnieje podejrzenie w kierunku zmiany nowotworowej. Powodze­nie takiego badania zależy od prawidłowego pobrania materiału, ponieważ rozpoznanie histologiczne zależy [...]

BARWIENIE ROZMAZÓW

Stosowane sposoby barwienia rozmazów różnią się, w zależności od ich przeznaczenia. W celu ustalenia rozpoznania cytohormonalnego stosuje się barwienie sposobem Papanicolaou lub Shorra oraz rozmaite odmiany tych sposobów. Barwienia metodami Papanicolaou i Shorra oraz May-Griinwald-Giemsy stosuje się dla ustalenia rodzaju zmiany na szyjce macicy, jak również wykrycia zmian rakowych. Niektórzy autorzy stosują różne odmiany bar­wienia [...]

OZNACZANIE POTENCJAŁU BIOELEKTRYCZNEGO SZYJKI MACICY

Żywa komórka ustroju stanowi generator bioprądów. Jest to wyrazem różnicy potencjału różnego naładowania elektrycznego obu powierzchni błony komórkowej, spowodowanego i utrzymywanego na zasadzie po­wstawania energii metabolicznej. Komórkowa czynność bioelektryczna była badana w przeszłości przez szereg autorów (Büllbring, Daniel, Bozler, Scott itd.). Badano elektro- biogenezę komórki mięśnia gładkiego in vitro, zapisując ją za pomocą mikroelektrod umieszczonych [...]

BIOPSJA PRZEZ WYŁYŻECZKOWANIE

Biopsja przez wyłyżeczkowanie była polecana przez Schillera (1928). Wykonuje się za pomocą dobrze wyostrzonych łyżeczek Volkmanna; przy odpowiednim użyciu łyżeczki można pobrać skrawek materiału dostatecz­nie duży, do badania histologicznego. Ayre (1950) zaleca założenie wziernika i dwukrotne wyłyżeczkowanie szyjki za pomocą drewnianej szpatułki, po raz pierwszy dla usunięcia czopu śluzowego i warstwy powierzchownych komórek, po raz [...]

BIOPSJA ZA POMOCĄ WYCIĘCIA

Biopsja przez wycięcie skrawka jest najczęściej stosowanym sposobem w obrębie szyjki macicy. Za pomocą ostrego skalpela lub nożyczek po­biera się z szyjki macicy skrawek w kształcie ostrosłupa, o wyżej podanych rozmiarach. Szyjkę należy w zasadzie znieczulić; dla uniknięcia krwawie­nia stosuje się odpowiednie środki. Biopsji przez uszczknięcie dokonuje się za pomocą odpowiedniego na­rzędzia, zwanego biotomem, umożliwiającego [...]

WYKONYWANIE ROZMAZÓW

Materiał, otrzymany drogą wsysania, pocierania lub sposobami pomoc­niczymi, zostaje umieszczony na powierzchni szkiełka i roztarty jednym pociągnięciem, podobnie jak rozmaz krwi. Ruchy obrotowe lub powrót do miejsca wyjściowego rozmazu może uszkodzić komórki, dzięki czemu po­wstają postacie nietypowe lub artefakty, wprowadzające w błąd badają­cego. Materiał zbyt gęsty należy rozcieńczyć kroplą płynu fizjologicznego, ponieważ daje się łatwiej [...]

WARUNKI POBIERANIA WYDZIELINY POCHWOWEJ

Biopsja endometrialna lub szyjkowa prawie nigdy nie jest możliwa u dziewicy bez uszkodzenia błony dziewiczej, mogą jednak istnieć wska­zania do oceny cytologicznej zaburzeń hormonalnych lub zmian na szyjce. Nie należy w tym celu stosować wziernika, ponieważ nawet jednorazowe wprowadzenie może spowodować niepotrzebne uszkodzenia błony dzie­wiczej. W tych przypadkach należy uciekać się do pobierania ślepego, bądź [...]

SPOSOBY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADANIA CYTOLOGICZNEGO

Jakość badania cytologicznego złuszczonych komórek powierzchni szyj­ki macicy zależy od warunków pobrania materiału, sposobu wykonania rozmazów i obchodzenia się z nimi w laboratorium oraz od stopnia wyszko­lenia osób interpretujących obraz mikroskopowy. Wartościowe badanie cytologiczne jest więc rezultatem współpracy klinicysty i lekarza pracowni. Jest wskazane, aby chora w przeddzień pobrania rozmazu wstrzymała się od toalety pochwy, [...]