Archive for the ‘Ciąża szyjkowa’ Category

ZABURZENIA SZYJKI MACICY

Rozwarcie szyjki macicy poprzez wygładzenie, skrócenie i rozwieranie w przebiegu porodu jest zjawiskiem fizjologicznym; na ten proces mają wpływ skurcze mięśni macicy: w związku z ciągle narastającym ciśnie­niem hydrostatycznym wewnątrz macicy należy wziąć pod uwagę mniej­szy opór szyjki, zawierającej niewielką ilość tkanki mięśniowej i bardziej obfitą tkankę łączną sprężystą. W obrębie szyjki istnieje mniejsza opor­ność [...]

TECHNIKA OPERACYJNA

Prof. V. Dobrovici (Jasy) opisał nowy sposób operacyjny w przypadkach ciąży szyjkowej, dający bardzo dobre wyniki; zastosowaną techniką udaje się zwalczyć bardzo znaczny w tych przypadkach krwotok, który nie mo­że być opanowany przez ręczne usunięcie płodu, przez wyłyżeczkowanie ani przez tamponadę kanału szyjki. Poniżej opis techniki, podany przez autora. Szyjka zostaje uchwycona 2 szczypczykami, których [...]

LECZENIE

Klasyczna metoda, polegająca na całkowitym usunięciu macicy z po­zostawieniem przydatków, prowadzi do zaburzeń neuroendokrynologicznych oraz do zniesienia czynności rozrodczych. Amputacja szyjki macicy drogą pochwową (Panknon) lub szyjkowo-cieśniowa ? drogą brzuszną (prof. Popescu), chociaż ogranicza proces rozrodczy, pozwala jednak za­chować czynności neuroendokrynologiczne. Sheldon (1963) poleca następujące postępowanie lecznicze: ręczne usu­nięcie ciąży, następnie wyłyżeczkowanie szyjki, a w [...]

ROKOWANIE

Rokowanie co do życia jest zwykle bardzo poważne. Zależy ono od czasu rozpoznania (przed krwotokiem, w czasie krwawienia lub w okresie wstrząsu), a jeszcze bardziej od szybkości wkroczenia, reanimacji i do­świadczenia chirurga. W latach trzydziestych Zangenmeister i Schiling określali śmiertelność w ciąży szyjkowej na 40?50%; śmiertelność utrzy­muje się również wysoka w latach czterdziestych (Schurger ? [...]

PRZEBIEG CIĄŻY SZYJKOWEJ

Przebieg ciąży szyjkowej, wg Baptisti (1953) i Fluhmanna (1954), może być schematycznie ujęty w sposób następujący: 1)   samoistne zakończenie w czasie I trymestru ciąży; 2)   krwawienie, zwykle bez towarzyszących bólów, stanowiące pierwszy objaw; 3) krwawienie, które często może stać się katastrofalne, w razie opóź­nionego wkroczenia. Krwawienie w ciąży szyjkowej powstaje wskutek braku tkanki mię­śniowej w [...]

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE CIĄŻY SZYJKOWEJ

W rozpoznaniu ciąży szyjkowej różnicuje się z ciążą zwykłą oraz poro­nieniem grożącym lub w toku (Herbut, 1953; Studdiford, 1945; Paalman i wsp., 1959). W ciąży prawidłowej lub w poronieniu grożącym szyjka jest rozpulchniona i ma wygląd zwykły dla ciąży wewnątrzmacicznej, a trzon macicy, odpowiadający wielkości ciąży, jest znacznie większy od objętości szyjki. W ciąży szyjkowej [...]

SYMPTOMATOLOGIA I ROZPOZNANIE

Ciąża szyjkowa zdarza się szczególnie często u kobiet po 35 roku życia, kiedy wspomniane w poprzednim rozdziale czynniki znacznie częściej występują razem. W większości przypadków ciąża szyjkowa uzewnętrznia się poprzez nie- bolesne krwawienia maciczne, często niewielkie na początku, rozpoczy­nające się w przybliżeniu w 8?14 dniu ciąży. Krwawienie w tym okresie jest spowodowane bogatym unaczynieniem tętniczo-żylnym, [...]

ETIOLOGIA CIĄŻY SZYJKOWEJ

Nie jest jeszcze poznana w sposób pewny. Sądzi się, że zmieniony czas (prawidłowo 6?10 dni) przejścia zapłodnionego jaja z jajowodu do błony śluzowej macicy ma być jedną z przyczyn (Herbut, 1953). Przesuwanie się fizjologiczne jaja z trzeciej części zewnętrznej jajowo­du, gdzie ma miejsce zapłodnienie, do jamy macicy, gdzie zagnieżdża się, odbywa się pod wpływem neurohormonalnym. [...]

CZĘSTOŚĆ

Prawdziwa ciąża szyjkowa zdarza się rzadko. Pisarski (1960) twierdzi, że trudno ustalić liczbę przypadków autentycz­nej ciąży szyjkowej, ponieważ wiele opisanych przypadków nie posiada elementów koniecznych dla pewnego rozpoznania. Ponadto autorzy, za­mierzający opracować statystykę, nie brali pod uwagę przypadków ogło­szonych w piśmiennictwie azjatyckim i słowiańskim. Rubin, ogłaszając w r. 1911 pierwszy przypadek w piśmiennictwie ame­rykańskim, uważał [...]

DEFINICJA

Ciąża szyjkowa, ciąża ektopiczna obwodowa (wg anglosasów) ? graviditas ectopica distalis (Schneider, 1946, Fluhmann, 1961) polega na za­gnieżdżeniu jaja w śluzówce kanału szyjki lub ujścia zewnętrznego. Lehtman (1955) określa mianem ciąży szyjkowej taką ciążę, która za­gnieżdża się i rozwija w obrębie kanału szyjki, na odcinku pomiędzy jego ujściem wewnętrznym i zewnętrznym. Ciąża szyjkowa, która przekracza [...]