Archive for the ‘Dysplazje nabłonka szyjkowego’ Category

ENDOMETRIOZA SZYJKOWA

Endometrioza szyjkowa polega na obecności w obrębie szyjki macicy tworów endometrialnych, zawierających zarówno elementy gruczołowe, jak i podścieliska. Zjawiają się one pod postacią wyrośli koloru różowo- sinawego, o konsystencji miękkiej, waciastej, która miejscami posiada cha­rakter gąbczasty; niekiedy istnieją małe torbielki, przez co cała zmiana nabiera wyglądu plastra miodu; w czasie miesiączki krwawi. Mikroskopowo stwierdza się [...]

TORBIELE SZYJKOWE

Torbiele Nabotha, opisane podczas omawiania nadżerek szyjki, są często stwierdzane w czasie badania szyjki macicy. Niekiedy mogą osiągnąć znaczne rozmiary, rozrastając się w kanale szyjki pod postacią guzów tor­bielowatych, nazywanych przez niektórych autorów torbielowatymi poli­pami szyjki, niekiedy wielokomorowymi. Pod mikroskopem rozpoznaje się charakter szyjkowy nabłonka, zanikający dzięki uciskowi przez płyn. Bardzo rzadko torbiele, stwierdzane w [...]

NADŻERKA SZYJKI MACICY

Nadżerka szyjki macicy charakteryzuje się brakiem typowych zmian w obrębie błony śluzowej szyjki. Pojawienie się zmian zostaje poprzedzone rozprzestrzenianiem się na­błonka walcowatego kanału szyjki na jej powierzchni, co jest znane pod nazwą ectropion. Nabłonek cylindryczny, znacznie bardziej kruchy od na­błonka płaskiego, poddany zwykłym warunkom istniejącym w pochwie, ulega owrzodzeniu, a nadżerka, po wielu próbach zbliznowacenia, [...]

DYSPLAZJE ATYPOWE

Dysplazje atypowe (ciężkie) dotyczą również obu części szyjki. W obrę­bie wnętrza szyjki stwierdza się rozrost komórek walcowatych, powierz­chownych lub gruczołowych, układających się w liczne warstwy i ulega­jących stopniowemu spłaszczeniu w kierunku powierzchni, co daje wy­gląd nabłonka płaskiego; istnieją stale objawy parakeratozy. Jądra komó­rek są miejscami nierówne co do kształtu i zabarwienia, a figury podziału są [...]

DYSPLAZJE PROSTE

Dysplazje proste (łagodne) występują zarówno w obrębie nabłonka pła­skiego szyjki, jak i w nabłonku wewnątrzszyjkowym. W obrębie kanału spotyka się rozrost powierzchownych komórek walcowatych oraz komórek gruczołowych, co prowadzi do powstania wielowarstwowości nabłonka lub nawet do metaplazji płaskokomórkowej, połączonej z objawem parakeratozy. W obrębie nabłonka płaskiego stwierdza się przede wszystkim zwięk­szenie liczby komórek warstwy podstawowej, [...]

DYSPLAZJE NABŁONKA SZYJKOWEGO

Dysplazja lub nieprawidłowe dojrzewanie komórkowe jest procesem patologicznym, charakteryzującym się zmianą wyglądu układów i prawi­dłowych stosunków między komórkami, stanowiącymi określoną tkankę. Spotyka się ją przede wszystkim w obrębie tkanek nabłonkowych; odzna­cza się nieprawidłowym wzrostem liczby komórek, stanowiących nabło­nek, przy czym niektóre komórki wykazują oznaki nieprawidłowego róż­nicowania się lub brak tego różnicowania się. W obrębie nabłonka [...]