Archive for the ‘Elektroterapia szyjki macicy’ Category

ZABIEGI CHIRURGICZNE NA SZYJCE MACICY

Podczas zabiegów chirurgicznych na szyjce macicy należy brać pod uwagę jej kształt, objętość i położenie, jak również położenie i rozmiary trzonu macicy, ponadto należy uwzględnić stan przydatków oraz miednicy pacjentki. Przed wkroczeniem operacyjnym należy wyleczyć istniejące zakażenie. Konieczne jest zbadanie kolposkopowe tarczy części pochwowej szyjki, ujścia zewnętrznego, rodzaju wydzieliny oraz stanu sklepień po­chwy; nie należy [...]

ELEKTROKONIZACJA W LECZENIU ZMIAN NA SZYJCE

Elektrokonizacja stanowi zabieg zarówno bioptyczny, jak i leczniczy. Wskazania do elektrokonizacji stanowią wszystkie zmiany na szyjce: ektopia zwykła, ektopia atypowa, strefa przemian, odczyny naczyniowe typowe i nietypowe, podłoże zwykłe, podłoże leukoplakii, poletkowanie, podłoże brodawkowe, aż do raka śródnabłonkowego. Za pomocą pętli do konizacji elektrycznej wycina się część tkanek szyj­ki. Przed wykonaniem elektrokonizacji muszą być spełnione [...]

DOŚWIADCZENIA SZKOŁY FRANCUSKIEJ PROF. R. CONTAMINA

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w leczeniu zmian szyjki za pomocą koagulacji (okres 25 lat, 1939?1964), duży materiał obserwacyjny 2500 przypadków oraz duże doświadczenie prof. Roberta Contamina i wsp. (J. Ferrieux, F. Escoutes, prof. J. Jaudel) przedstawiamy ich wyniki w tym rozdziale. Analizowane przypadki pochodzą z materiałów prof. Contamina ? 1670 chorych, z kliniki ginekologicznej [...]

PRZECIWWSKAZANIA I POWIKŁANIA ELEKTROKOAGULACJI

Głównymi przeciwwskazaniami są: nawracające stany zapalne przy­datków oraz ostre i podostre zapalenia przymacicz, objawiające się bolesnością w czasie poruszania macicy i zmianami w okolicy przydatków, przyspieszonym opadaniem krwinek i leukocytozą, zapalenia szyjki o rop­nej wydzielinie, ciąża, gruźlica płuc, sprawa nowotworowa złośliwa. Prze­ciwwskazanie względne stanowi niedoczynność tarczycy, zły stan ogól­ny itd. Podsumowując należy stwierdzić, że elektrokoagulacja [...]

TECHNIKA KOAGULACJI

Chorą umieszcza się w pozycji ginekologicznej. Po odkażeniu zewnętrz­nym wprowadza się wziernik lustrzany lub wzierniki Simsa, które uwi­daczniają szyjkę. Oczyszcza się ściany pochwy i szyjki tamponami, zanu­rzonymi w 10% roztworze wodnym dwuwęglanu sodowego. Przed wyko­naniem koagulacji należy usunąć wydzielinę przeszkadzającą działaniu prądu elektrycznego. Zastosowanie płynu Lugola pozwoli ograniczyć do­kładnie powierzchnię zmiany, łącznie z obszarami pokrytymi [...]

LECZENIE POPRZEDZAJĄCE ELEKTROKOAGULACJĘ

Przed wykonaniem elektrokoagulacji należy przeprowadzić leczenie przeciwzapalne, szczególnie w przypadkach zapalenia rzęsistkowego, grzy­biczego lub nawet spowodowanego zwykłymi drobnoustrojami; nieprze­strzeganie tej zasady może doprowadzić, po wykonaniu elektrokoagulacji, do zaostrzenia zjadliwości szczepów pochwowych, co z kolei, drogą naczyń chłonnych lub przez ciągłość, może wywołać ostre stany zapalne przy­datków, a nawet zapalenie otrzewnej miednicy małej. Po wyleczeniu stanu [...]

WSKAZANIA DO ELEKTROKOAGULACJI

Według Lesiuca (1963) diatermokoagulacja jest wskazana w przypad­kach nadżerki powstałej na wynicowanej śluzówce kanału szyjki macicy, stanów zapalnych szyjki z jej uszkodzeniem, nadżerki szyjki oraz stanów zapalnych z istnieniem rozdarć, bez wynicowania, nadżerki szyjki oraz stanów zapalnych bez uszkodzenia całości i kształtu szyjki macicy. Bernath i Bettzieche polecają elektrokoagulację w przypadkach roz­ległych ektopii, strefy przemian, [...]

ELEKTROKOAGULACJA

Elektrokoagulacja jako metoda lecznicza została po raz pierwszy zastosowano przez Oudina (r. 1910). W roku 1926 została ponownie wprowa­dzona do użytku przez Flandrina i Schilda. W tym samym roku Rubiani uzyskał dobre wyniki w leczeniu nadżerek szyjki tym sposobem. Schatz i Valter (Francja) otrzymali podobne wyniki w latach następnych. Metoda została rozwinięta następnie przez szereg [...]