Archive for the ‘Fizjopatologia szyjki macicy’ Category

ZMIANY UJŚĆ I KANAŁU SZYJKI

Wpływ cyklu miesiączkowego na szyjkę macicy i na śluz szyjkowy wy­nika z ostatnich prac Rauschera (Wiedeń, 1964). Zachowanie się ujścia zewnętrznego szyjki pod wpływem hormonów jajnika zostało opisane przez Palmera i Marcille’a 20 lat wcześniej. W okresie pomiesiączkowym ujście jest małe, lecz podczas owulacji świa-1 tło ujścia podwaja się, a w 2?3 dni po owulacji [...]

CZYNNOŚCI GRUCZOŁÓW SZYJKOWYCH

Obecnie wiadomo, że istnieje cykl wydzielniczy komórek wewnątrz- szyjkowych i wewnątrzmacicznych, zależny od cyklu hormonalnego jaj­nika. W cyklu jajnikowym zmiany w komórkach wewnątrzszyjkowych są progresywne. Liczba komórek migawkowych wewnątrzszyjkowych zwięk­sza się w okresie folikulinowo-luteinowym. Estradiol powoduje syntezę mucyn w komórkach migawkowych szyjki. W elektronogramie wydzielająca komórka walcowata wydaje się być pełna płytek obrączkowych, jasnopopielatych, które [...]

ŚLUZ SZYJKOWY I ZACHOWANIE SIĘ PLEMNIKÓW

Rubenstein, Donald i Swyer twierdzą, że podatność śluzu dla plemni­ków istnieje w okresie całego cyklu. Gdyby nawet to było teoretycznie niemożliwe, optymalne przenikanie plemników poprzez szyjkę odbywa się wyłącznie w okresach odpowiadających najwyższej funkcjonalności szyj­ki, kiedy istnieje możliwość napotkania płodnego terenu. Problem niepłodności, związany z fizjologią szyjki i śluzem szyjkowym, wymaga, aby w czasie badania [...]

DANE OGÓLNE O WYDZIELINIE SZYJKOWEJ

Wzmianki dotyczące niektórych czynności szyjki znajdujemy już w sta­rożytności. Hipokrates twierdził, że niektóre kobiety mają obfitą wydzielinę poch­wową, podczas gdy u innych pochwa jest sucha. Śluz szyjkowy pochodzi z komórek błony śluzowej szyjki macicy. Zawiera on złuszczone komórki nabłonkowe, a ponadto wydzielinę pochodzącą z wyższych odcinków na­rządu rodnego żeńskiego (płyn pęcherzyków jajnikowych, płyn wydzielniczy jajowodów [...]