Archive for the ‘Guzy łagodne szyjki macicy’ Category

WŁÓKNIAKOMIĘŚNIAK SZYJKI MACICY

Mięśniak gładkokomórkowy lub włókniakomięśniak macicy stanowi najczęstszy rodzaj guza macicy oraz najczęstszy nowotwór u kobiety: 25% kobiet poddanych autopsji ma włókniakomięśniaki (Kellar, 1953); inni autorzy stwierdzili ten nowotwór u ponad 50% kobiet powyżej 50 roku życia (Irwin, 1953). Według Mac Farlane’a (1950) włókniakomięśniak sta­nowi 12,17% wszystkich nowotworów narządów rodnych kobiety, wobec 2,17% przypadków raka kolczystokomórkowego [...]

POLIP SZYJKOWY

Polip szyjkowy jest nowotworem łagodnym, wychodzącym z gruczołów szyjkowych. Według Saphira (1958) liczne twory zaszeregowane jako polipy szyjko­we nie są prawdziwymi polipami, lecz uszypułowanymi fałdami błony śluzowej. Na ogół ostre stany zapalne szyjki, wskutek wyraźnego obrzę­ku błony śluzowej tkanki podśluzowej, powodują powstawanie uwypu­kleń błony śluzowej szyjkowej, które niekiedy wysuwają się poza kanał szyjki. Po usunięciu [...]