Archive for the ‘Limfografia’ Category

PNEUMOPELWIGRAFIA

Pneumopelwigrafia jest metodą, za pomocą której można przeprowadzić badania w miejscach niedostępnych dla innych sposobów, jak np. odcinek dalszy przymacicz oraz otrzewna miednicy małej (Lagarde i wsp., 1963). Patologia przymacicz wyraża się poszerzeniem trójkątnych stref leżą­cych z boku od macicy, a utworzonych przez danie cieni przymacicza, więzadła obłego oraz jajowodu. Podczas gdy w warunkach prawidłowych [...]

TECHNIKA LIMFOGRAFII WEDŁUG ABBESA

Stosuje się przyżyciowe barwniki limfotropowe: P. B. V., Evans, Blue, Direct-Sky Blue. Chorą przygotowuje się po uprzednim wypoczynku i poprawieniu sta­nu ogólnego. Chora znajduje się w pozycji leżącej na plecach z podstaw­kami i urządzeniem do umocowania nóg; przygotowanie pola operacyj­nego między paluchem i drugim palcem, okrycie serwetami jałowymi, wstrzyknięcie pomiędzy palcami 0,5 cm3 błękitu fioletowego [...]

LIMFOGRAFIA

Limfografia polega na uwidocznieniu dróg i węzłów chłonnych za po­mocą pewnych płynów nieprzezroczystych, rozpuszczalnych w wodzie lub specjalnych płynów rozpuszczalnych w tłuszczach. Umożliwia wykrycie radiologiczne przerzutów do węzłów, zastępując pośrednie metody flebografii, która nie daje dobrych wyników w przypadkach zaawansowanych. Limfografię wykonuje się bądź bezpośrednio przed zabiegiem operacyj­nym, bądź po założeniu radu. U chorych nieoperacyjnych [...]