Archive for the ‘Niewydolność szyjki’ Category

POWIKŁANIA I NIEPOWODZENIA LECZNICZE

Za niepowodzenia lecznicze uważamy przypadki, w których ciąża nie za­kończyła się porodem zdolnego do życia dziecka. Należy określać poziom hormonów, aby nie stosować szwu w przypad­kach wewnątrzmacicznej śmierci płodu, w przeciwnym bowiem razie, po­mimo założenia szwu okrężnego, może dojść do poronienia z martwym pło­dem. Po plastycznej operacji zeszycia okolicy cieśni opisano nawroty wskutek kruchości blizny, [...]

PORÓD PO ZAŁOŻENIU SZWU OKRĘŻNEGO

Szew okrężny należy przeciąć z chwilą zjawienia się skurczów porodo­wych. Rozwarcie, po przecięciu szwu, postępuje szybko, a poród przebiega bez większego wysiłku. Jeżeli szew zostaje przecięty przed rozpoczęciem porodu, ujście rozwiera się szybko po samoistnym pęknięciu błon płodo­wych. Opisano jednak przypadki, kiedy wskutek istnienia szwu dochodziło do zwłóknienia szyjki, co prowadziło do jej niepodatności, i [...]

POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Podanie antybiotyków ogólnie oraz dopochwowe (w klinice łódzkiej antybiotyki nie są stosowane jako reguła po założeniu szwu ? Sieroszew­ski), środki przeciwskurczowe oraz przebywanie w łóżku od 1 do 2 ty­godni (Canel I., Paryż), podawanie witamin ? witamina B (Pollosson), leczenie hormonalne, duże dawki progesteronu. Nie należy w przebiegu pooperacyjnym sprawdzać stanu szyjki za po­mocą badania [...]

TECHNIKA SZWU OKRĘŻNEGO

Shirodkar stosował początkowo dla szwu okrężnego paski powięziowe, a następnie szwy nylonowe. Otrzymane sukcesy wahały się między 80? 85% a 100%. Mac Donald używa do założenia szwu nici jedwabnych, Palmer ? nici florenckiej, natomiast większość autorów stosuje nici z materiału synte­tycznego, nylonu itd. Palmer zaleca wprowadzenie do szyjki hegara nr 6, dla ograniczenia ścieśnienia, które [...]

Technika szwu okrężnego

Najbardziej korzystne byłoby założenie szwu na szyjkę maciczną, ?na zimno”, u nieciężarnych. Shirodkar (Bombaj) donosi o 85% sukcesów po operacjach przeprowadzanych u nieciężarnych, a 80% ? po operacjach podczas ciąży. Rivi?re i Mahoń w przypadku operacji wykonywanej u nieciężarnych stosują szew okrężny szyjki, zamiast jej trachelorafii. Niektórzy autorzy (Duda, Rusu) są za przywróceniem stosunków ana­tomicznych [...]

LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWO-CIEŚNIOWEJ

W okresie przedoperacyjnym należy wykonać posiew i antybiogram wydzieliny szyjkowo-pochwowej oraz doprowadzić do normalizacji flory bakteryjnej, w przeciwnym bowiem razie zabieg może się nie udać. Na 1?2 dni przed operacją należy prześledzić wszystkie rutynowe pa­rametry kliniczne: tętno, temperaturę, stan kurczliwości macicy, w celu uniknięcia niepowodzenia operacyjnego. Niektórzy autorzy rezygnują z przedoperacyjnej hospitalizacji (M. G. Ayala, [...]

WSKAZANIA LECZNICZE DO ZAŁOŻENIA SZWU

Szew okrężny szyjki zakłada się w przypadkach ziania anatomicznego, rozpoznanego poza ciążą za pomocą cewnikowania szyjkowego (przejście z łatwością hegara nr 8) lub w histerografii macicy o kształcie rogu (Lacomme, Lelorier); szew można również założyć w przypadkach o typowej przeszłości: powtarzające się samoistne poronienia w II trymestrze ciąży, z pierwotnym pęknięciem błon płodowych i wydaleniem [...]

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE

Rozpoznanie różnicowe poronienia, spowodowanego niewydolnością szyjki, należy przeprowadzać z samoistnymi, powtarzającymi się poronie­niami o innej etiologii, w których brak wskazań do nałożenia szwu okręż­nego szyjki, jak np. poronienia pochodzenia endokrynologicznego ? wsku­tek wad rozwojowych macicy, poronienia wskutek śmierci wewnątrzmacicznej płodu lub spowodowane zaburzeniami metabolicznymi. ZAPOBIEGANIE NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWO-CIEŚNIOWEJ Zapobieganie odnosi się przede wszystkim do niewydolności szyjkowo-cieśniowej [...]

ROZPOZNAWANIE

W czasie stawiania rozpoznania niewydolności szyjkowo-cieśniowej na­leży rozpoczynać od wywiadu. W przeszłości stwierdza się trudne porody, zakończone zabiegami położniczymi, jak użycie kleszczy, zastosowanie kranioklastu, wymóżdżenia, rozkawalanie płodu, obrót wewnętrzny, ek­strakcja płodu i poronienia operacyjne z trudnym rozszerzeniem szyjki. Klinicznie, w przypadkach, w których poronienia zależą od niewydolno­ści szyjki, rozpoczynają się w II trymestrze ciąży, od [...]

KLASYFIKACJA

Niewydolność szyjkowo-cieśniowa może być nabyta (niewydolność czyn­nościowa) lub wtórna, pourazowa. W obu przypadkach ściany szyjki ma­cicy, w górnej części, ulegają zniekształceniu, co stwierdza się w czasie badania ręką lub narzędziami. Istnieje również postać wrodzona, pierwotna, spotykana u pierwiastek, połączona niekiedy z niedorozwojem płciowym, wadami wrodzonymi lub zaburzeniami hormonalnymi. ETIOPATOGENEZA Pierwotna niewydolność szyjkowo-cieśniowa zależy w pierwszym [...]