Archive for the ‘Stany przedrakowe szyjki macicy’ Category

POGLĄDY DOTYCZĄCE STANU PRZEDRAKOWEGO

W roku 1886 V. Babes zaproponował określenia: stan przedrakowy oraz zmiana przedrakowa, dla opisania zmian, które wykazują skłonność prze­kształcenia się w proces złośliwy. Określenia te zostały następnie podjęte przez Dubreuilha (1890), w związku z podobnymi zmianami skórnymi, oraz przez Unnę (1894) ? w odniesieniu do zmian skórnych, wywołanych promieniami słońca, podatnych na zezłośliwienie. Unna określił [...]

STANY PRZEDRAKOWE SZYJKI MACICY

Mając na względzie pierwsze miejsce, które zajmuje rak szyjki macicy, jeśli idzie o częstość umiejscowienia, jest ważne zwrócenie uwagi na zmia­ny szyjkowe, które często mogą ewoluować w kierunku złośliwości. Są to stany nazywane przez wielu autorów ? przedrakowymi. Brak dotychczas, w 80 lat po opisaniu po raz pierwszy przez V. Babesa (1886) stanu przedrakowego oraz [...]