Archive for the ‘Swoiste zapalenie szyjki macicy’ Category

SZANKIER MIĘKKI

Haemophilus ducrey (pałeczka wrzodu miękkiego) powoduje powstanie w obrębie szyjki macicy zmiany w kształcie powierzchownego owrzodze­nia, o cienkich podminowanych brzegach, otoczonego obrzękniętą i prze­krwioną błoną śluzową. Powierzchnia ubytku jest pokryta popielatym wysiękiem. W rozmazach wydzieliny z powierzchni owrzodzenia stwierdza się liczne bakterie Gram-ujemne, ułożone w łańcuchy (Haemophilus duc­rey). DYMIENICA ZIARNICOWATA W obrębie szyjki rzadko rozwija [...]

KIŁA

Szyjka stanowi jedyną część macicy, która bywa dotknięta kiłą (Boyd, 1963). Zmiana może wytworzyć się w I, II lub III okresie. Kiła pierwotna. Szyjka jest najczęstszym miejscem lokalizacji, w obrę­bie narządu rodnego, kiły pierwotnej u kobiety; ta postać kiły jest szcze­gólnie zakaźna, na skutek charakteru wilgotnego zmiany, co jest spowodo­wane umiejscowieniem na błonie śluzowej. Często [...]

GRUŹLICA

Zmiany gruźlicze szyjki macicy, znacznie rzadsze w porównaniu z gru­źlicą jajowodu i błony śluzowej macicy, są zwykle wtórne. Z obserwacji Wooda (1951), obejmujących 200 przypadków gruźlicy narządów rodnych kobiety, w których jajowody były zawsze zajęte, zmiany w błonie śluzo­wej macicy wystąpiły w 85% przypadków, a szyjki ? w 20%. Collins (1939) natomiast znalazł tylko 133 [...]