DEFINICJA

Ciąża szyjkowa, ciąża ektopiczna obwodowa (wg anglosasów) ? graviditas ectopica distalis (Schneider, 1946, Fluhmann, 1961) polega na za­gnieżdżeniu jaja w śluzówce kanału szyjki lub ujścia zewnętrznego.

Lehtman (1955) określa mianem ciąży szyjkowej taką ciążę, która za­gnieżdża się i rozwija w obrębie kanału szyjki, na odcinku pomiędzy jego ujściem wewnętrznym i zewnętrznym.

Ciąża szyjkowa, która przekracza ujście wewnętrzne szyjki i rozwija się również w okolicy cieśni, nazywa się ciążą szyjkowo-cieśniową.

Wspomina się również o istnieniu trzeciej postaci: ?ciąży cieśniowej”, która nie daje zbyt ciężkich objawów, ponieważ w zasadzie chodzi o rozwój ciąży z łożyskiem nisko usadowionym (Matracaru). Tej postaci nie zalicza się do ciąży szyjkowej.

Do roku 1945 ciąża szyjkowa była rzadko opisywana, przy czym często mylono ją z łożyskiem przodującym lub z poronieniem w toku (Baptisti, 1953).

Studdiford (1945) w swej pracy wyjaśnia to zagadnienie, podkreślając, że ciąża szyjkowa jest ciążą ektopiczną, o typowej charakterystyce.

O ciąży szyjkowej wspominali: Pani Lachapelle, Pinard i Tarniers. Ro­kitansky (1860) jest uważany przez Dehalleuxa i wsp. za twórcę pojęcia ciąży szyjkowej.

Schneider i Drezin (1957), Pisarski (1960) i Resnick (1962) sądzą, że już Home (1817) wyjaśnił dostatecznie to zagadnienie.

W 1881 roku Lwów, na podstawie swoich obserwacji, uważał, że jest możliwy rozwój jaja płodowego w kanale szyjki macicy.

Pfannenstiel i Dunken podważali możliwość przyczepienia i rozwoju jaja w kanale szyjki, co podtrzymywał Schroeder i Stoeckel.

Rubin (1911) ustalił 4 kryteria konieczne do rozpoznania pewnej ciąży szyjkowej:

1)   brak elementów jaja płodowego w jamie macicy;

2)   wrastanie kosmków do tkanek otaczających kanał;

3)   stwierdzenie gruczołów szyjkowych wokół zagnieżdżonego łożyska;

4)          usytuowanie łożyska w całości, bądź częściowo, pod miejscem przeni­kania tętnic macicznych do macicy lub pod miejscem przejścia, od przodu czy od tyłu, otrzewnej na macicę. Dubois (1950), Schneider (1957) oraz Paalman i wsp. (1959) podkreślają, że w ciążach szyjkowych większych niż 3-miesięczne trudno jest sprawdzić te kryteria anatomopatologiczne, ustalone przez Rubina.

Częstość

Inni autorzy, jak Paalman i Mc Elin (1959), w ustaleniu rozpoznania tej ciąży opierają się raczej na objawach klinicznych, jak:

1)   bezbolesne krwawienie maciczne, po zatrzymaniu miesiączki;

2)          szczególne, znacznie większe niż trzonu, rozpulchnienie szyjki ma­cicy, przybierającej kształt beczułki;

3)   rozwój jaja płodowego wyłącznie w szyjce;

4)          częściowe rozwarcie ujścia zewnętrznego szyjki, niekiedy przepusz­czalne dla palca;

5)   ujście szyjki wewnętrzne zamknięte.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.