PRZEBIEG CIĄŻY SZYJKOWEJ

Przebieg ciąży szyjkowej, wg Baptisti (1953) i Fluhmanna (1954), może być schematycznie ujęty w sposób następujący:

1)   samoistne zakończenie w czasie I trymestru ciąży;

2)   krwawienie, zwykle bez towarzyszących bólów, stanowiące pierwszy objaw;

3) krwawienie, które często może stać się katastrofalne, w razie opóź­nionego wkroczenia.

Krwawienie w ciąży szyjkowej powstaje wskutek braku tkanki mię­śniowej w obrębie szyjki (Danfordth, 1957). Właściwe krwawienie jest spowodowane nadmiernym rozciągnięciem szyjki ciężarnej, obfitym una- czynieniem, charakterystycznym dla ciąży (Hennessy, 1954), jak również działaniem cytolitycznym kosmków łożyska, które nadżerają ściany szyj­ki, doprowadzając w końcu do jej przerwania. Pęknięcie ścian szyjki spo­tyka się jednak stosunkowo rzadko, ponieważ w większości przypadków ma miejsce poronienie ciąży szyjkowej, gdy ujście zewnętrzne pozwala na oddzielenie się jaja płodowego.

W niektórych jednak przypadkach szyjka macicy może ulec przerwa­niu, bądź w kierunku pochwy, bądź w kierunku przymacicz, przy czym pęknięcie może dojść aż do jamy otrzewnej (Koleta, 1965).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.