ROKOWANIE

Rokowanie co do życia jest zwykle bardzo poważne. Zależy ono od czasu rozpoznania (przed krwotokiem, w czasie krwawienia lub w okresie wstrząsu), a jeszcze bardziej od szybkości wkroczenia, reanimacji i do­świadczenia chirurga. W latach trzydziestych Zangenmeister i Schiling określali śmiertelność w ciąży szyjkowej na 40?50%; śmiertelność utrzy­muje się również wysoka w latach czterdziestych (Schurger ? 43% zgo­nów).

Obecnie rokowanie jest lepsze, dzięki polepszeniu sposobów reanimacji oraz leczeniu antybiotykami. Baptisti, w latach 1945?1953, na 17 przy­padków opublikowanych przytacza tylko 1 zgon. W większości przypad­ków należało dokonać przetoczenia krwi, szczególnie gdy wystąpił obfity krwotok wskutek pęknięcia szyjki.

Rokowanie odległe zależy od sposobu leczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.