TECHNIKA OPERACYJNA

Prof. V. Dobrovici (Jasy) opisał nowy sposób operacyjny w przypadkach ciąży szyjkowej, dający bardzo dobre wyniki; zastosowaną techniką udaje się zwalczyć bardzo znaczny w tych przypadkach krwotok, który nie mo­że być opanowany przez ręczne usunięcie płodu, przez wyłyżeczkowanie ani przez tamponadę kanału szyjki. Poniżej opis techniki, podany przez autora.

  1. Szyjka zostaje uchwycona 2 szczypczykami, których zakończenia ma­ją po 3 zęby; jedno ramię kleszczyków znajduje się na przedniej, a drugie na tylnej powierzchni szyjki; zęby kleszczyków znajdują się w odległości około 5 mm od miejsca przyczepu pochwy do szyjki. Kleszczyki umie­szczone w osi długiej szyjki powodują natychmiastowe zadowalające za­trzymanie krwi.
  2. Do każdego sklepienia pochwy wstrzykuje się po 10 mm3 0,5% nowokainy (do 250 ml roztworu nowokainy dodaje się ? w chwili użycia ? 0,25 ml adrenaliny 1%), przy czym igłę posuwa się na odległość 2 cm, w bezpośrednim sąsiedztwie macicy.
  3. Wykonuje się nacięcie okrężne pochwy w miejscu przyczepu do szyj­ki. Uwalnia się przednią powierzchnię szyjki i cieśni; dzięki nasiąknięciu roztworem nowokainy z adrenaliną odsunięcie pochwy jest łatwe i nie- krwawiące. Z kolei odsłania się powierzchnię tylną szyjki i cieśni. Jeżeli podczas uwalniania obu powierzchni szyjki i cieśni nie przekracza się naj­bliższego sąsiedztwa macicy, unika się otwarcia jam otrzewnowych. Uwi­dacznia się podstawę więzadeł szerokich, w których znajdują się gałązki szyjkowe tętnic macicznych. Naczynia te zostają uchwycone kleszczyka­mi, przecięte i podwiązane. W przypadkach ciąży cieśniowo-szyjkowej przedłuża się nacinanie wzdłuż boków macicy i podwiązuje tętnice ma­ciczne.

Nakłada się szew, obejmujący całą grubość przedniej ściany cieśni, po czym zawiązuje się go ciasno; podobny szew zakłada się na tylną ścianę cieśni. Boki cieśni pozostają wolne, w celu zapewnienia właściwego krą­żenia krwi, potrzebnego dla odżywiania się szyjki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.