DYSPLAZJE PROSTE

Dysplazje proste (łagodne) występują zarówno w obrębie nabłonka pła­skiego szyjki, jak i w nabłonku wewnątrzszyjkowym. W obrębie kanału spotyka się rozrost powierzchownych komórek walcowatych oraz komórek gruczołowych, co prowadzi do powstania wielowarstwowości nabłonka lub nawet do metaplazji płaskokomórkowej, połączonej z objawem parakeratozy.

W obrębie nabłonka płaskiego stwierdza się przede wszystkim zwięk­szenie liczby komórek warstwy podstawowej, o opóźnionym dojrzewaniu.

Dysplazje atypowe

W niektórych strefach komórki warstwy podstawowej zostają zamienione komórkami przypodstawnymi, ułożonymi w sposób chaotyczny. Rzadziej spotyka się rozległe obszary, w których komórki utraciły prawidłową bie­gunowość. Ogólnie w tej postaci atypie są jeszcze mało wyrażone, prawi­dłowa struktura jest w zasadzie zachowana, a podziały komórek rzadkie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.