ZACHOWANIE SIĘ NACZYŃ MACICZNYCH

Zarówno (i przede wszystkim) tętnice, jak i żyły macicy przechodzą szereg zmian, związanych z różnymi okresami fizjologicznymi, przez które przechodzi ustrój kobiety. U nieletnich gałązki tętnicze charakteryzują się dobrze rozwiniętą otoczką mięśniową; żyły natomiast mają ściankę cienką, z nielicznymi włóknami mięśniowymi.

W czasie ciąży naczynia maciczne wykazują liczne zagięcia i zespolenia, szczególnie w obrębie przyczepu łożyska. Podobne zmiany przechodzą również żyły, które stają się liczniejsze, o przebiegu krętym, z licznymi zespoleniami, co nadaje macicy w całości, jak i szyjce, wygląd gąbczasty. Po porodzie obserwuje się stwardnienie niektórych naczyń w obrębie obszaru, który obsługiwał łożysko. W innych naczyniach macicy spotyka się zgrubienia błony elastycznej wewnętrznej i rozrosty włókien elastycz­nych w warstwie pośredniej naczyń. W sieci żylnej zjawiają się aseptyczne zakrzepy, których zadaniem jest prawdopodobnie wywoływanie hemostazy poporodowej.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.