OBRAZY MAKROSKOPOWE KLINICZNE

Rak szyjki macicy przybiera, makroskopowo, zwykłe obrazy rozrostów nowotworowych i może występować w postaci polipowatej egzofitycznej, wrzodziejącej lub naciekającej. Początkowo zmiany przedstawiają się w postaci małej ziarninującej powierzchni, dobrze ograniczonej, o spoi­stej konsystencji, często zlokalizowanej w obrębie starych nadżerek szyjki, blisko ujścia zewnętrznego kanału. Często nie można rozpoznać gołym okiem rozpoczynającego się nowotworu, natomiast wycinek z obrębu uj­ścia zewnętrznego w miejscu prawdopodobnej nadżerki może wykazać pod mikroskopem istnienie raka naciekającego. Z biegiem czasu rozrastający się nowotwór szerzy się i obejmuje całą wargę, w której powstał, następ­nie wargę drugą i pochwę. Nowotwory, z punktem wyjścia w kanale szyj­ki, na początku rosną naciekająco, a po przekroczeniu kanału mogą przy­jąć postać kalafiorowatą.

Postać polipowata rozpoczyna się jako małe uwypuklenie powierzchni ziarninującej, które szybko ulega owrzodzeniu. Następnie przechodzi w rozrost kalafiorowaty, miejscami z rozpadem martwiczym i owrzodze­niem o kruchej konsystencji, krwawiący przy najmniejszym urazie. Zmia­na może utrzymywać się w miejscu powstania bądź też objąć coraz szer­sze pole, a nawet szyjkę w całości. Z czasem, niezależnie od postaci ma­kroskopowej, w zaawansowanym stopniu, zmiana rakowa może doprowa­dzić do całkowitego zniszczenia szyjki oraz do zajęcia pochwy. W tym okresie, charakteryzującym się postacią kalafiorowato-wrzodziejącą, na rozległych polach martwiczych dochodzi do dodatkowego zakażenia sa­profityczną florą bakteryjną, często beztlenową; wskutek tego egzofityczna część pochwowa guza, która uległa martwicy, zmienia się w gnijącą masę o przykrym zapachu.

Przebieg jak gdyby odmienny wykazuje postać naciekająca raka szyjki, rozpoczynająca się od lekkiego zgrubienia błony śluzowej, które następ­nie ulega owrzodzeniu, z pozostawieniem nacieczonego dna. Zmiana ule­ga powiększeniu, obejmując coraz szersze obszary błony śluzowej szyjki i może po przejściu przez warstwę mięśniową macicy dotrzeć do przymacicz.

Ta postać, całkowicie wykształcona, przedstawia się w postaci owrzo­dzenia, o nieregularnych, kraterowatych, sztywnych i twardych brzegach, łatwo krwawiących; dno nadżerki ma kształt nieregularny, niekiedy jest wtórnie zakażone, ropiejące.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.