Odmiany poletkowania

Poletkowanie zwykłe znajduje się na tym samym poziomie, co otaczają­cy nabłonek, poletka są delikatne, a histologicznie obraz odpowiada zwy­kle prostej atypii;

poletkowanie zrogowaciałe ? poszczególne pola są zrogowaciałe, a jeżeli leżą zbyt blisko, łączą się dając obraz leukoplakii;

poletkowanie wystające ? znajduje się na wyższym poziomie w sto­sunku do otaczającego nabłonka, a wieloboczne poletka są tak wystające, że robią wrażenie oddzielonych przez prawdziwe rowki (koloru czerwone­go);

poletkowanie niewątpliwe ? leży na tym samym poziomie, co otaczają­cy nabłonek, jednak rowki dzielące poletka są bardzo głębokie i nieco po­fałdowane.

Opisano dziwne rodzaje mozaiki (Ganse) w postaci kapelusików (Hinselmann) itd.

Poletkowanie powstaje zwykle na obszarze nabłonka regenerującego, na obwodzie strefy przemian, z towarzyszącą często leukoplakią, z podłożem leukoplakii lub nawet rakiem.

Podobnie jak w innych zmianach dysplastycznych, w poletkowaniu również brak na ogół równoległości pomiędzy obrazem a zmianą histopa­tologiczną, ponieważ może ona pojawić się tak na rozroście nabłonka atypowego, jak i na nabłonku obciążonym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.