Poletkowanie ? mozaika

Uwidacznia się topograficznie na powierzchni szyjki, w kształcie po­szerzonej siateczki otoczonej linią ciągłą.

Poletkowanie stanowi jedną z najczęstszych postaci atypii i ma stanowić leukoplakię widzianą wyłącznie w kolposkopie.

Poletkowanie jest utworzone z siateczki czerwonych pasemek, przeci­nających się w różnych kierunkach, otaczających pola zgrubiałego, atypo­wego nabłonka w postaci bloku, co tworzy obraz mozaiki.

Zgrubienia nabłonkowe w postaci bloków, przenikające do tkanki łącz­nej głębiej leżącej, nie są już przeświecające; z tego powodu wyglądają jak pola zaokrąglone, kształtu jajowatego lub wielobocznego, koloru bia- łożółtawego.

Przestrzenie pomiędzy blokami są utworzone z nabłonka cieńszego, któ­ry w kolposkopie wygląda jak poprzecinane pasemka koloru czerwonego.

Strefa poletkowania, powleczona 3% kwasem octowym, staje się błysz­cząca biała, wskutek obrzęku tworzącego się w przestrzeniach międzyko­mórkowych warstwy kolczystej, warstwy przerosłej w przypadku mozaiki.

Posmarowane płynem Lugola poletkowanie przedstawia obszar jod-negatywny, o wyraźnym zarysie.

Rozpoznanie różnicowe poletkowania należy przeprowadzać ze strefą przemian intensywnie unaczynioną; ułożenie naczyń w postaci siateczki może ograniczać obszary wieloboczne i spowodować pomieszanie z poletkowaniem. Rozpoznanie potwierdza brak obrazu białawego po próbie z kwasem octowym oraz obrazu jod-negatywnego o wyraźnym obrysie w czasie próby z płynem Lugola. Należy także przeprowadzić różnicowanie ze strefą przemian, w której nabłonek płaski przeniknął do światła gru­czołów i rozrósł się zamiast nabłonka walcowatego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.