PRÓBA HEMATOKSYLINOWA

Próba z hematoksyliną Antoine-Derajne w rozpoznawaniu raka szyjki opiera się na zasadzie powinowactwa barwnika w stosunku do jądra i cytoplazmy komórkowej.

Jądra 2?3 powierzchownych warstw nabłonka są zabarwione inten­sywniej, a cytoplazma bardziej blado; nabłonek atypowy barwi się na ko­lor ciemnoniebieski, przez co odróżnia się wyraźnie od nabłonka prawidło­wego, słabo zabarwionego.

Po uprzednim obmyciu szyjki płynem fizjologicznym nakłada się na 3 min. tampon z waty, nasiąknięty roztworem hematoksyliny Hansena. Po zabarwieniu część pochwowa szyjki o nabłonku prawidłowym barwi się na bladofioletowo, a nabłonek złośliwy na kolor ciemnoniebieski, dzięki powinowactwu barwnika do wielojądrzastych komórek nowotworowych oraz intensywnej barwliwości plazmy. W tych przypadkach istnieje więc? różnica w zabarwieniu pomiędzy nabłonkiem zdrowym a chorym, co po­zwala pobrać wycinek z obszarów najbardziej podejrzanych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.