Zapalenie pochwy rzęsistkowe i zwykłe

W przypadkach stanów zapalnych szyjki pochwy i sromu stwierdza się gdym okiem obecność zaczerwienionej strefy, pokrytej wydzieliną.

Wyciek żółtozielonkawy, ewentualnie obecność kłykcin w okolicy sro­mu i pochwy na tle rozlanego zapalenia pochwy, przemawia za jej rzeżączkowym zapaleniem.

Wyciek białopopielaty, pieniący się, o zapachu pleśni, na tle ogniskowe­go zapalenia pochwy, przemawia za zapaleniem rzęsistkowym.

Wydzielina serowata, na intensywnie zapalnym tle pochwy, przemawia za zakażeniem grzybami (Candida albicans).

W kolposkopii zwykłej obraz jest dość zamazany: na żółtawym tle wi­dać czerwone punkciki. W kolposkopii poszerzonej, po zastosowaniu pró­by z kwasem octowym, szczególnie w rzęsistkowym zapaleniu pochwy, zjawiają się punkciki czerwonożółtawe, otoczone strefą naczyniową, w po­staci promienistej korony z przerwami (zapalenie ogniskowe ? zapalenie punkcikowate).

W przypadku ogniskowego zapalenia pochwy pochodzenia rzęsistkowego, gdy ogniska są bardziej zaznaczone i lekkożółtawe, rozpoznania różni­cowego z pęcherzykami Nabotha dokonuje się w następujący sposób: w przypadku pęcherzyków Nabotha naczynia przebiegają po ich wypukłej powierzchni, podczas gdy w przypadku ogniskowego zapalenia pochwy naczynia są ułożone w postaci korony, natomiast brak ich na powierzchni.

Próba z płynem Lugola ukazuje punkciki odbarwione lub słabo barwią­ce się, na brunatnym tle.

Rozlane zapalenie pochwy wymaga niekiedy różnicowania w stosunku do delikatnej leukoplakii (palikowate unaczjmienie rozlane). Próba z pły­nem Lugola ułatwia rozpoznanie, ponieważ w przypadkach leukoplakii badana strefa jest jod-negatywna, o wyraźnym obrysie, podczas gdy w roz­lanym zapaleniu pochwy wyłącznie wierzchołki brodawek są jod-negatywne bądź też barwią się nierównomiernie dodatnio.

Próba z azotanem srebra jest ujemna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.