Zmiany gruźlicze szyjki

Podczas oglądania gołym okiem wyglądają jak twory dobrze obrysowa­ne, o kolorze żywoczerwonym, a w obrazie kolposkopowym ukazują się jak owrzodzenia podpowierzchniowe w stosunku do nabłonka otaczającego, o nacieczonym, twardym, żółtobrudnym dnie, lekko uwypuklające się.

W odróżnieniu od raka ? próba Chrobaka za pomocą metalowej sondy daje wynik ujemny.

Spotyka się ogniska krwotoczne stare i nowe oraz martwicę tkankową powierzchowną, pomimo że rozrastanie się naczyń nie jest zbyt wyrażone.

Obraz kolposkopowy szankra kiłowego

Zmiana kiłowa, oglądana gołym okiem, przedstawia się jako strefa czer­wona, regularnie okrągła wokół ujścia zewnętrznego szyjki, z drobnymi krwawieniami podpowierzchownymi.

W obrazie kolposkopowym zmiana ukazuje się w postaci lekkiej wynio­słości, o gładkiej powierzchni, z licznymi włośniczkami, jako wyraz prze­krwienia zapalnego. W tym przeroście naczyniowym brak zmian w prze­kroju oraz kształtu ?korkociąga” charakterystycznego dla nowotworu, na zasadzie czego można postawić rozpoznanie różnicowe. Pewne rozpoznanie może być postawione po zbadaniu histologicznym oraz wykazaniu krętków bladych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.