Droga brzuszna

Po obejrzeniu i zbadaniu usuwa się obustronnie przydatki, pociągając dwoma kleszczykami za dno macicy.

Nacina się załamek pęcherzowo-maciczny w miejscu preparowania, i zsuwa się ku dołowi. Otwarcia blaszek otrzewnej więzadła szerokiego dokonuje się przez nacięcie otrzewnej, pomiędzy szypułą więzadła lejko- wo-miednicznego i okrągłego, zaokrąglonymi nożyczkami i palcem.

Usuwanie gruczołów rozpoczynamy w obszarze pachwinowym; stam­tąd posuwamy się ku górze, w kierunku moczowodu, z którego zdejmuje się pokrycie łącznotkankowe. Usunięcia zawartości dołu zasłonowego do­konuje się poprzez przedostanie się do niego po dolnej powierzchni żyły biodrowej zewnętrznej, przy czym równocześnie odsłania się nerw zasło­nowy. Następnie w czasie dalszego usuwania węzłów odsłania się, na dłu­gości 2?3 cm, duże naczynia oraz mięsień lędźwiowy i nerw płciowo-udowy.

W ten sposób do rany operacyjnej wstawiają się: mięsień lędźwiowy, tętnica biodrowa wspólna, tętnica i żyła biodrowa zewnętrzna, tętnica i żyła podbrzuszna, z gałęziami maciczną i pęcherzowo-pępkowymi, oraz nerw zasłonowy i okostna łonowa.

Tętnicę maciczną podwiązuje się i odcina w miejscu jej odejścia od tętnicy podbrzusznej. Uzupełnia się operację oddzieleniem moczowodu, z uwidocznieniem mankietu naczyniowo-łącznotkankowego.

Otwiera się tylny załamek oraz tylne zagłębienie otrzewnowe więzadła szerokiego.

Palcem wskazującym przenika się do przestrzeni pozapęcherzowej i uwi­dacznia się więzadła. Odcięcia więzadeł krzyżowo-macicznych dokonuje się na 3 cm od ich przyczepu do kości krzyżowej.

Szypuły pod moczowodem odcina się na styku 2/3 zewnętrznych z przyśrodkową.

Na tym etapie metoda opisane przez Alessandrescu wykazuje przewa­gę, ze względu na dobrą hemostazę, zachowanie nerwów przywspółczulnych miednicznych oraz uniknięcie uszkodzenia moczowodu.

Drenaż drogą pochwową, peritonizację i zamknięcie powłok brzusznych wykonuje się w sposób zwykły. Do pęcherza zakłada się sondę Pezzera na 5?6 dni.

Opisana technika operacyjna zapewnia znaczne bezpieczeństwo i odpo­wiada zasadom chirurgi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.