Droga pochwowa

Po uwidocznieniu szyjki macicy za pomocą dwóch wzierników chwyta się w czterech punktach błonę śluzową pochwy kleszczykami w ten spo­sób, aby pozostawić kikut pochwy, długości 4?5 cm. Błonę śluzową pochwy nacina się na całej długości ściany, poza punktami uchwytu, i prze­nika się do przestrzeni operacyjnej. Oddzielenia pęcherza od pochwy do­konuje się za pomocą zakrzywionych nożyczek i tamponu; odsunięcie pę­cherza i pochwy zostaje ułatwione przez wprowadzenie wziernika do przestrzeni preparowanej. Następnie uwalnia się boczne brzegi pochwy. Tworzy się mankiet pochwowy, który zamykamy nićmi nylonowy­mi. Nici chwyta się kleszczykami. Po sprawdzeniu całości pęcherza wprowadza się tampon do przestrzeni odbytniczo-pochwowej, a kikut pochwy zamyka się częściowo obustronnie, za pomocą 1?2 szwów katgu­towych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.