HYSTERECTOMIA

Z nowych sposobów rozszerzonej całkowitej histerektomii, z uniknię­ciem niedogodnej drogi przezotrzewnowej (niedostateczne usunięcie szypuły podmoczowodowej, trudności całkowitego usunięcia węzłów, a także doszczętnego usunięcia pierwotnych węzłów biodrowych, szczególnie po­łożonych wokół tętnicy biodrowej itd.), przedstawiamy bardzo doszczętną histerektomię według Chiricuty; zawarto w niej szereg dodatnich elemen­tów technik operacyjnych, opisanych przez Ionescu, Kukuszkina, Brun- schwinga, Wertheima, Petrosanu, Trestioreanu, Mudrica i Suciu, Orthnera, Bomparta, Becheta, Cherneya, Mitrę i innych.

Cięcie skórne w tej operacji jest poprzeczne, lędźwiowo-podbrzuszne, w kształcie krzywej łuku, przebiegającej na dwa palce poprzecznie nad spojeniem łonowym, nad łukiem biodrowym kolców biodrowych przednio- górnych, przechodzące na boki prawie do brzegu mięśni szerokich grzbie­tu. Cięcie obejmuje także rozścięgno mięśnia dużego skośnego oraz osłonę mięśni prostych. W trudnych przypadkach odcina się mięśnie proste od spojenia, przy czym w czasie ich ponownego zszywania należy zwrócić uwagę na połączenie rozścięgien powierzchni tylnej osłony mięśni pro­stych, jak najniżej. Po odsunięciu otrzewnej aż do kręgosłupa (podobnie jak w pozaotrzewnowej sympatektomii lędźwiowej), odsłania się szeroko dół zasłonowy oraz dół biodrowy wewnętrzny. Moczowód pozostaje przy otrzewnej, z nieuszkodzonym unaczynieniem, a operator ma łatwe doj­ście do aorty, żyły próżnej dolnej, tętnic biodrowych wspólnych zewnętrz­nych i podbrzusznych. Takie dojście umożliwia usunięcie wszystkich trzech stacji węzłów chłonnych. Dostęp do moczowodu z tej strony bocznej jest szeroki, a ?koszmar moczowodów przestaje istnieć dla chirurga” (Chiricuta).

Wycięcie przymacicz oraz podwiązanie szypuły naczyniowej jajnika wykonuje się w warunkach dobrych, a moczowód jest chroniony od do­stania się do podwiązki.

Część wewnątrzotrzewnowa operacji staje się krótsza. Cięcie podłużne nadłonowe wykonuje się między mięśniami prostymi, a całkowite usunię­cie macicy jest znacznie łatwiejsze, ponieważ podwiązanie tętnicy macicz­nej, wydzielanie moczowodów, usunięcie węzłów oraz odcięcie szypuł nad- i podmoczowodowych zostają wykonane pozaotrzewnowo.

Niektórzy autorzy (Mitra) zalecają usunięcie macicy drogą pochwową.

Duże znaczenie ma drenaż podotrzewnowy, ze względu na rozległe odwarstwienie tkanek, a zropienie wytworzonych przestrzeni przekreśliłoby cały zabieg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.