DEFINICJA

Niewydolność szyjkowo-cieśniowa, zianie cieśni macicznej, zianie szyjkowo-cieśniowe, zianie szyjki, nieprawidłowe powiększenie ujścia szyjki macicznej, rozszerzenie  bez skrócenia szyjki, nietrzymanie szyjki, zespół niewydolności szyjki macicy, niewydolność szyjkowa, niewydolność czyn­nościowa szyjki ? są to różne nazwy, za pomocą których autorzy wypo­wiadają się o jednostce nozologicznej dobrze określonej, dziś klasycznej; chodzi mianowicie o nieprawidłowe rozszerzenie ujścia wewnętrznego szyjki, różnej etiologii, którego rezultatem są samoistne poronienia za­awansowane i powtarzające się lub porody przedwczesne, spowodowane brakiem zamknięcia szyjki macicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.