PORÓD PO ZAŁOŻENIU SZWU OKRĘŻNEGO

Szew okrężny należy przeciąć z chwilą zjawienia się skurczów porodo­wych. Rozwarcie, po przecięciu szwu, postępuje szybko, a poród przebiega bez większego wysiłku. Jeżeli szew zostaje przecięty przed rozpoczęciem porodu, ujście rozwiera się szybko po samoistnym pęknięciu błon płodo­wych. Opisano jednak przypadki, kiedy wskutek istnienia szwu dochodziło do zwłóknienia szyjki, co prowadziło do jej niepodatności, i z kolei do znacznych zaburzeń w rozwieraniu, szczególnie w przypadkach położenia miednicowego. Wykonuje się wówczas cięcie cesarskie z pozostawieniem okrężnego szwu szyjki, ponieważ stwierdzono w tych przypadkach dobry odpływ odchodów (Sirbu i wsp.). Sądzimy, że nie należy wykonywać cięcia cesarskiego, opierając się wyłącznie na życzeniu ciężarnej, aby jej pozosta­wić szew okrężny do następnej ciąży, ponieważ szew taki można założyć powtórnie.

W przypadku, gdy rodząca nie była obserwowana od początku porodu, a szew nie został przecięty we właściwym czasie, może dojść do oderwania szyjki i wydalenia płodu przez szeroki otwór od tyłu, utworzony z prze­cięcia szyjki przez nić jedwabną; Rivi?re i wsp. opisują przypadek, w któ­rym płód został urodzony poprzez szczelinę powstałą powyżej nici, przed VI miesiącem ciąży, oraz 3 przypadki szwów okrężnych, założonych zbyt późno na szyjki prawie całkowicie otwarte.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.