ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE

Rozpoznanie różnicowe poronienia, spowodowanego niewydolnością szyjki, należy przeprowadzać z samoistnymi, powtarzającymi się poronie­niami o innej etiologii, w których brak wskazań do nałożenia szwu okręż­nego szyjki, jak np. poronienia pochodzenia endokrynologicznego ? wsku­tek wad rozwojowych macicy, poronienia wskutek śmierci wewnątrzmacicznej płodu lub spowodowane zaburzeniami metabolicznymi.

ZAPOBIEGANIE NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWO-CIEŚNIOWEJ

Zapobieganie odnosi się przede wszystkim do niewydolności szyjkowo-cieśniowej wtórnej, pourazowej. W związku z tym należy:

1)   unikać brutalnych zabiegów, używając raczej blaszecznicy (lami­naria) zamiast hegarów, w przypadkach przerywania ciąży (w Polsce blaszecznica nie jest używana ? uwaga tłum.);

2)   respektować fizjologiczne rozszerzanie się szyjki macicy podczas po­rodu, a zaniechać rozszerzania palcami lub narzędziami;

3)   operacyjnie zrekonstruować po porodzie rozerwania i pęknięcia szyjki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.