Technika szwu okrężnego

Najbardziej korzystne byłoby założenie szwu na szyjkę maciczną, ?na zimno”, u nieciężarnych. Shirodkar (Bombaj) donosi o 85% sukcesów po operacjach przeprowadzanych u nieciężarnych, a 80% ? po operacjach podczas ciąży. Rivi?re i Mahoń w przypadku operacji wykonywanej u nieciężarnych stosują szew okrężny szyjki, zamiast jej trachelorafii.

Niektórzy autorzy (Duda, Rusu) są za przywróceniem stosunków ana­tomicznych uszkodzonego narządu, a zatem ? tracheloraphia poza ciążą, a szew okrężny wyłącznie jako zabieg nagły podczas ciąży.

Lash donosi, że szew okrężny szyjki macicy może być wykonany z po­wodzeniem także po przerwaniu ciąży; obrzęk ciąży ułatwia zabieg opera­cyjny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.