TECHNIKA SZWU OKRĘŻNEGO

Shirodkar stosował początkowo dla szwu okrężnego paski powięziowe, a następnie szwy nylonowe. Otrzymane sukcesy wahały się między 80? 85% a 100%.

Mac Donald używa do założenia szwu nici jedwabnych, Palmer ? nici florenckiej, natomiast większość autorów stosuje nici z materiału synte­tycznego, nylonu itd.

Palmer zaleca wprowadzenie do szyjki hegara nr 6, dla ograniczenia ścieśnienia, które może spowodować szew. Operację wykonuje się w uśpie­niu, bez miejscowego nastrzyknięcia nowokainą, aby nie spowodować zmia­ny budowy szyjki. Jako miejsce założenia szwu okrężnego zaleca się okolicę poniżej cieśni, o 1 cm poniżej ujścia zewnętrznego, a zatem o 1 cm ponad przyczepem pochwy z przodu; do tego celu wykonuje małe nacię­cie w obrębie przedniego sklepienia, pomiędzy pęcherzem i szyjką, na wy­sokości szczytu sklepienia bocznego i tylnego. Celem autora, w dążeniu do zachowania długości szyjki, jest pozostawienie korka śluzowego, potrzeb­nego dla zapobiegnięcia zakażeniu wstępującemu.

Technika ?nici zgubionej”, analogicznie do techniki ?nici przecinającej lód”, pozwala na łatwe odnalezienie nitki wokół ujścia szyjki, pod błoną śluzową za pomocą dotyku palcem, dla jej przecięcia w odpowiedniej chwi­li, bez konieczności wydobycia szwu.

P. Sirbu (i wsp., 1960) uprościł technikę operacyjną Palmera; zamienił nacięcie śluzówki pochwy w kształcie odwróconej litery T na nacięcie poprzeczne, znacznie mniejsze, zrezygnował również z odsuwania pęche­rza, niepotrzebnego w przypadkach, gdy szyjka nie jest skrócona.

Nacięcie zostaje wykonane w miejscu, gdzie błona śluzowa z przedniej ściany pochwy przechodzi na szyjkę, w okolicy odpowiadającej cieśni, oraz jak najbliżej ujścia zewnętrznego szyjki.

Green i Armitage do założenia szwu podcieśniowego używają nylonu, łatwiejszego w użyciu i powodującego mniejszy uraz.

Mac Donald wykonuje nałożenie szwu podśluzówkowo, poprzez zagłę­bienie nici bez nacięcia. Autor ogłosił (w Melbourne, 1956 r.) badania nad 70 przypadkami, wykonywanymi jego bardzo prostą techniką, przy czym otrzymał 33 pełne powodzenia, 16 przedłużeń ciąży o miesiąc oraz 21 nie­powodzeń.

Pierwszą nić (nić nylonową nr 6) umacnia w 4 głównych punktach szyj­ki w okolicy podcieśniowej, a drugi szew, niżej leżący, przeprowadza przez końce obu ukośnych średnic. Nici zawiązuje się w przednim sklepieniu pochwy, a końce pozostawia nieco dłuższe dla łatwiejszego ich znalezienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.