Leczenie raka przedinwazyjnego

Na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia własnego: polega ono w zasadzie na operacyjnym usunięciu szyjki bądź całej macicy. W wy­jątkowych natomiast przypadkach stosujemy operację doszczętną drogą brzuszną lub pochwową (J. Sieroszewski).

U kobiet przede wszystkim młodych, a więc w okresie płodności, szcze­gólnie u tych, które nie posiadają dzieci, wykonujemy ? w przypadkach rozpoznanych jako carcinoma intraepitheliale (Ca 0), bez podejrzenia in­wazji (Ca probabiliter 0) ? wysoką amputację szyjki. Obowiązują seryjne badania usuniętego preparatu. W razie stwierdzenia inwazji ? dalsze le­czenie jak w raku inwazyjnym (bardzo rzadko).

U kobiet po 40 roku życia, gdy istniało podejrzenie w kierunku możli­wości inwazji, wykonywano usunięcie macicy w całości, z następowym badaniem seryjnym szyjki.

W przypadku twierdzenia inwazji stosowano usunięcie przydatków oraz całej tkanki przymacicz wraz z węzłami chłonnymi, niekiedy tylko dodatkowe leczenie promieniami radu i Roentgena.

Podobne postępowanie kliniczne, uzależnione od stanu rozwoju sprawy nowotworowej oraz od wieku chorych, pozwoliło u wielu młodych kobiet utrzymać pełny cykl biologicznej sprawności narządów rodnych, a przede wszystkim zachować płodność.

Na zasadzie wieloletniego doświadczenia sądzimy, że stała, wieloletnia, ambulatoryjna obserwacja chorych oraz wykonywanie okresowo wspo­mnianych wyżej badań dodatkowych cytohistologicznych oraz histochemicznych umożliwia u wielu chorych zachować narząd rodny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.