STANY PRZEDRAKOWE SZYJKI MACICY

Mając na względzie pierwsze miejsce, które zajmuje rak szyjki macicy, jeśli idzie o częstość umiejscowienia, jest ważne zwrócenie uwagi na zmia­ny szyjkowe, które często mogą ewoluować w kierunku złośliwości. Są to stany nazywane przez wielu autorów ? przedrakowymi.

Brak dotychczas, w 80 lat po opisaniu po raz pierwszy przez V. Babesa (1886) stanu przedrakowego oraz zmiany przedrakowej, całkowitej jedno­myślności co do znaczenia tych określeń; niektórzy autorzy zaprzeczają nawet istnieniu podobnych jednostek patologicznych. I chociaż określenia te są tłumaczone w różny sposób, większość autorów uznaje jednak istnie­nie niektórych stanów, mających mniej lub bardziej zaznaczoną tendencję w kierunku zezłośliwienia, stanowiących zatem stany przedrakowe. Uzna­nie tych zmian jest szczególnie ważne obecnie, gdy coraz bardziej uważa się za słuszne, poprzez badania masowe ludności, wykrywanie nowotworu w okresie poddającym się leczeniu.

Dzięki częstości umiejscowienia raka w tej okolicy oraz łatwemu do­stępowi podczas okresowych badań, szyjka macicy stanowi narząd, który powinien być stale kontrolowany w celu wykrycia zmiany nowotworowej w korzystnym do leczenia okresie. Z tego względu istotne znaczenie ma dokładne sprecyzowanie zmian, które na szyjce można zaliczyć do stanów przedrakowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.