SZANKIER MIĘKKI

Haemophilus ducrey (pałeczka wrzodu miękkiego) powoduje powstanie w obrębie szyjki macicy zmiany w kształcie powierzchownego owrzodze­nia, o cienkich podminowanych brzegach, otoczonego obrzękniętą i prze­krwioną błoną śluzową. Powierzchnia ubytku jest pokryta popielatym wysiękiem. W rozmazach wydzieliny z powierzchni owrzodzenia stwierdza się liczne bakterie Gram-ujemne, ułożone w łańcuchy (Haemophilus duc­rey).

DYMIENICA ZIARNICOWATA

W obrębie szyjki rzadko rozwija się dymienica ziarnicowata, spowodo­wana wirusem (choroba Nicolas-Favre’a ? przyp. tłum.). Pund i wsp. (1939) stwierdzili tę zmianę w 9 na 830 biopsji szyjkowych, wykonanych u chorych czarnej rasy.

Zmiana rozpoczyna się pod postacią plamki rumieniowatej, która po­tem zmienia się w ziarnistą grudkę, ulegającą owrzodzeniu. Umiejscawia się wokół ujścia zewnętrznego kanału szyjki. Owrzodzenie może przybrać znaczne rozmiary i jest otoczone tkanką przekrwioną, obrzękniętą, kruchą, która często również ulega owrzodzeniu. Owrzodzenie goi się przez pow­stanie bliznowca lub przechodzi w stan przewlekły. W rzadkich przypad­kach zmiana może rozszerzyć się w kierunku macicy (Polayes-Wikle, 1946).

PROMIENICA

Zajęcie szyjki promienicą zdarza się bardzo rzadko. Zmiana rozpoczyna się początkowo w postaci guzków o twardej konsystencji, które później rozmiękają; następnie powstają twory ropne, powodujące przetoki; z prze­tok wydobywa się płyn kremowy, zawierający żółtawe ziarnistości (ziar­nistości siarki), charakterystyczne dla rozpoznania.

BĄBLOWIEC

Również wyjątkowo może w obrębie szyjki macicy rozwinąć się bąblo­wiec; zwykle powstaje wtórnie, po zarażeniu mięśnia macicy. Bąblowiec ma białą chitynową otoczkę, na której wewnętrznej powierzchni można stwierdzić komory lęgowe oraz skoleksy.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.