BŁONICZE ZAPALENIE SZYJKI

Jako rzadkie powikłanie anginy błoniczej spotyka się swoiste zapale­nie szyjki. Rozwija się ono w postaci zapalenia sromu i pochwy rzekomo- błoniczego, które może objąć także i szyjkę macicy. Zakażenie powstaje przez dotykanie narządów rodnych zakażonymi rękoma.

Błona śluzowa szyjkowo-pochwowa ulega przekrwieniu, na jej po­wierzchni zjawiają się owrzodzenia o wyglądzie mapy geograficznej, po­kryte rzekomymi błonami fibryny, koloru białopopielatego. Te rzekome błony mogą być zdjęte po pokonaniu niewielkiego oporu, za pomocą kle­szczyków, przy czym pozostaje po nich owrzodziałe, krwawiące dno.

Badanie mikroskopowe rozmazów, pobranych z tych owrzodzeń, po­zwala stwierdzić bakterie Gram-dodatnie, o zakończeniach rozdętych, za­okrąglonych, ułożonych w skupienia, symulujące chińskie litery. Barwie­niem sposobem Neissera można wykryć ciałka metachromatyczne Babesa-Ernsta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.