OSTRE STANY ZAPALNE SZYJKI

Jak powiedziano wyżej, ostre stany zapalne szyjki spotyka się znacznie rzadziej niż przewlekłe, przy czym najczęściej stanowią one powikłanie ostrych stanów zapalnych pochwy lub endometrium, wywołanych szko­dliwym działaniem różnych czynników.

Z punktu widzenia anatomopatologicznego ostre stany zapalne narządu rodnego mogą przybierać postać rumieniowatą, nieżytowo-ropną, włóknikową lub rzekomobłoniastą, wrzodziejąco-martwiczą lub zgorzelinową.

W zależności od warunków rozwoju i czynnika etiologicznego, w przy­padkach ostrego zapalenia szyjki rozróżnia się szereg postaci.

Zapalenie szyjki poślubne powstaje u młodych kobiet, wskutek nad­miernego obciążenia zespołu szyjkowo-pochwowego w pierwszych mie­siącach po ślubie lub wskutek zakażenia nową florą bakteryjną, przenie­sioną przez partnera. Podobne postacie spotyka się także w przypadku zmiany partnera płciowego lub po ekscesach seksualnych; zapalenie szyjki przybiera zwykle postać rumieniowatą lub nieżytową, błona śluzowa pochwy i szyjki jest przekrwiona, koloru różowego, ze ścieżkami naczy­niowymi i przedstawia obraz mniej lub bardziej wyrażonego obrzęku. Na jej powierzchni zjawiają się złogi śluzowe, rzadziej śluzowo-ropne. Mogą również powstać powierzchowne nadżerki.

Szyjka macicy jest koloru różowosinawego, o lekko rozwartym ujściu zewnętrznym, z którego ścieka wydzielina śluzowa lub ropna, gdy sprawa zapalna obejmuje także błonę śluzową kanału szyjki. Badanie kolposkopowe pozwala stwierdzić w podścielisku rozrosłe mieszki limfoidalne, pod postacią kulistych wypukłości, niekiedy wciągnięte, wokół których roz­chodzi się wieniec rozszerzonych naczyń krwionośnych. W odróżnieniu od torbieli Nabotha powyższe wypukłości mieszkowe nie są przecięte na­czyniami.

W rzadszych przypadkach objawy mogą ulec zaostrzeniu, wysięk staje się bardziej obfity, niekiedy o wyglądzie krwotocznym, przy czym po­wstają bardziej rozległe ubytki powierzchowne.

W rozmazach pobranych z wysięku stwierdza się liczne leukocyty wielojądrzaste, w różnych okresach nekrobiozy, oraz wielopostaciową florę bakteryjną. Bardzo często widać skupienia koków Gram-dodatnich, nie­kiedy sfagocytowanych. W posiewach mikrobiologicznych można stwier­dzić, że chodzi o zaostrzenie zjadliwości saprofitycznych postaci flory pochwy. Najczęściej spotyka się gronkowce, enterokoki, Bacterium coli lub rzekomobłonicze. Opisano również postacie Hemophilus vaginalis (Gardner i Dukes, 1955).

Przebieg tej postaci zapalenia szyjkowo-pochwowego jest łagodny, stan zapalny nie leczony w sposób prawidłowy rozszerza się w obrębie przymacicz drogami chłonnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.