PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SZYJKI

Przewlekłe zapalenia szyjki są najczęściej spotykaną postacią zapalenia w obrębie szyjki macicy. Występują pod rozmaitymi postaciami, których wspólną cechą jest fakt, że w przeciwieństwie do ostrych stanów zapal­nych szyjki stwierdza się zawsze zmiany dystroficzne i dysplastyczne na­błonka, wysuwające się niekiedy na pierwsze miejsce. Przewlekły proces zapalny powoduje powstawanie rozrostów i dysplazji nabłonka płaskokomórkowego i gruczołowego oraz zaników i owrzodzeń, powstających wsku­tek zmian włóknistych w podłożu.

Z tego powodu, jak zauważa Saphir (1958), określenia ?przewlekłe za­palenie szyjki” i ?nadżerka szyjkowa” są niekiedy używane w tym sa­mym znaczeniu; w niektórych przypadkach jest rzeczywiście niemożliwe rozpoznanie różnicowe w kierunku jednego z tych stanów. Autor uważa jednak za konieczne, aby w celu dydaktycznym odróżniać zapalenie prze­wlekłe szyjki od nadżerki szyjkowej, ponieważ mechanizm ich powstawa­nia jest inny, a w niektórych fazach rozwoju wykazują one różny obraz histologiczny. Podczas gdy w przewlekłym zapaleniu szyjki proces zapal­ny jest czynnikiem powodującym rozrost i owrzodzenie nabłonka, powięk­szając przez to stan zapalny, w owrzodzeniu szyjki stan zapalny nakłada się i wikła rozwój rozrostu i owrzodzenia nabłonka. W tych przypadkach prawidłowe rozpoznanie wrzodziejącego przewlekłego stanu zapalnego szyjki może praktycznie rozwiązać zagadnienie.

Podział stanów zapalnych szyjki na zewnątrz- i wewnątrzszyjkowe, w zależności od tego, czy stan zapalny dotyczy powierzchni zewnętrznej, czy wewnętrznej szyjki, nie ma zbyt wielkiego znaczenia praktycznego, ponieważ zwykle obie części są zajęte.

W zależności od powstawania zmian w nabłonku płaskim, w gruczołach szyjkowych i podłożu oraz biorąc pod uwagę obraz kliniczny, kolposkopowy i mikroskopowy, można podzielić przewlekłe zapalenia szyjki na kilka kategorii, z których wyłączono swoiste zapalenia szyjki, ponieważ będą omówione osobno.

Zapalenie szyjki rumieniowate spotyka się u kobiet, które w przeszło­ści przebyły jeden lub więcej ostrych stanów zapalnych pochwowo-szyjkowych. Podczas badania szyjki stwierdza się jej powiększenie w całości, zabarwienie różowe i widoczny przebieg naczyń.

Mikroskopowo nabłonek jest nie uszkodzony, lecz w podłożu naczynia są liczniejsze, rozszerzone, pełne czerwonych krwinek, podczas gdy wokół nich znajdują się małe nacieki limfocytarno-plazmocytowe, z nielicznymi komórkami wielojądrzastymi. Te zmiany dotyczą zwykle warstw powierz­chownych podłoża. Istnieje niekiedy rozrost gruczołów szyjkowych. Me­todą Lahma-Schillera cała powierzchnia nabłonka barwi się na brązowo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.