RZEZĄCZKOWE ZAPALENIE SZYJKI

W okresie poprzedzającym leczenie antybiotykami rzeżączkowe zapa­lenia szyjki i pochwy były (wg niektórych autorów ? Saphir, 1958) naj­bardziej częstymi postaciami ostrego zapalenia tego odcinka narządów rodnych kobiety.

Rozwijały się one w postaci śluzowo-ropnej lub ropnej i przechodziły z czasem w stan przewlekły. Pod mikroskopem stwierdzano w ropnej wy­dzielinie obecność licznych komórek wielojądrzastych, zawierających w cytoplazmie dwoinki Gram-ujemne, w kształcie ziarenek kawy, ułożo­nych w skupienia. Po kilku dniach, jako wyraz uspokajania się zakażenia, zjawiały się komórki jednojądrzaste ? makrofagi, limfocyty, plazmocyty.

W dobie obecnej, dzięki opanowaniu w znacznej mierze zakażenia gonokokowego, ten typ zapalenia szyjki jest spotykany rzadziej. Trzeba jed­nak podkreślić, że ostatnio sygnalizuje się w wielu krajach wzrost zakażeń gonokokowych, z bakteriami opornymi na stosowane antybiotyki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.