WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE SZYJKI

Charakteryzuje się zapaleniem błony śluzowej szyjki, które powoduje jej mniej lub bardziej rozległe owrzodzenie. Mikroskopowo owrzodzenie obejmuje wszystkie warstwy nabłonka płaskiego (owrzodzenie histologicz­ne) lub tylko warstwy powierzchowne (nadżerka histologiczna, czyli nad­żerka prawdziwa); w innych przypadkach nabłonek płaskokomórkowy zo­staje zamieniony cylindrycznym (nadżerka rzekoma). W nabłonku otacza­jącym zwykle spostrzega się niewielkie zmiany. W podłożu natomiast istnieje przewlekły proces zapalny, charakteryzujący się obecnością lim­focytów, plazmocytów oraz, rzadko, komórek wielojądrzastych, rozrost tkanki łącznej ze zmianami w małych naczyniach (zarośnięcia naczynio­we), które tłumaczą dystrofię, oraz owrzodzenia w nabłonkach powierz­chownych.

Podczas badania szyjki zmiana przedstawia się w postaci obszaru o kolo­rze bardziej różowym, obejmującym jedną lub obie wargi szyjki bądź też całą jej powierzchnię. Zmiana stoi zawsze w ścisłym związku z ujściem zewnętrznym kanału szyjki. Brzegi zmian są regularne, zaokrąglone, mają białawe obrzeże na granicy z uszkodzonym nabłonkiem. Zmiana jest nie­zbyt głęboka, o zagłębieniu lekko nieregularnym, pokrytym niekiedy wy­dzieliną śluzowo-ropną. Dotykanie uszkodzenia powoduje jego krwawie­nie.

W badaniu kolposkopowym zmiana przedstawia obraz strefy dobrze ograniczonej, o różowym krwawiącym dnie, jest otoczona drobnymi wy­broczynami. W pozostałej błonie śluzowej widać małe, punkcikowate wy­broczyny oraz prawidłowo leżące naczynia o nie zmienionym przekroju. Granica między nabłonkiem prawidłowym a ubytkiem jest wyraźna.

Powierzchnia nadżerki może być pokryta nalotem śluzowym, nieprzej­rzystym, żółtawym, po usunięciu którego widać niewielkie wzniesienia ko­loru żółtego, spowodowane skupieniami rozrosłych mieszków limfatycznych. Pokrycie owrzodzenia nabłonkiem walcowatym powoduje pojawie­nie się zmian o wyglądzie winogron. Barwienie sposobem Lahma-Schillera pozwala stwierdzić w tym miejscu strefę jod-ujemną. Owrzodzenie powle­czone 3% roztworem azotanu srebra przybiera charakterystyczny biało- popielaty kolor.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.